Credo
A gyogyitaskovekkel.hu annak érdekében jött létre és üzemel, hogy a nagyközönség számára egészséges életmóddal, az ásványokkal és kövekkel kapcsolatos hasznos információkat, segítséget nyújtson. A szerkesztőség célja, hogy a modern technika adta lehetőségeket kihasználva napról napra bővülő tartalmat és minél több interaktív eszközt tegyünk elérhetővé látogatóink számára, annak érdekében, hogy az ásványok birodalmába betekintést nyerjenek, az ásványok alternatív felhasználásáról tájékozódjanak és annak segítségével egészségüket megőrizzék, vagy helyreállítsák, esetleg egészségügyi problémáikkal kapcsolatban kiegészítő információkhoz jussanak.

Használati feltételek
Honlapunk használatakor Ön elfogadja a következőkben felsorolt feltételeket, melyeket időről-időre megváltoztathatunk. Felhívjuk figyelmét, hogy internetes oldalunk alján a megfelelő hivatkozásra kattintva megtekintheti az érvényes feltételeket. A leírtak ismeretét természetesnek vesszük, elvolvasásuk elmulasztása nem képezheti semmilyen hivatkozás alapját. A dokumentumban megjelenő közkeletűen használt fogalmakat (például "link", website, weboldal, honlap, mail, stb...) külön nem magyarázzuk, mivel ezeket a magyar internetes szaknyelv részeinek tekintjük, és természetesnek tartjuk az ilyen kifejezések jelentésének ismeretét, hiszen az Internet használatához alapvetően szükséges fogalmakról van szó.
A feltételek a gyogyitaskovekkel.hu-hoz tartozó összes interneten megtalálható oldalra érvényesek, ezekbe beleértendők a gyogyitaskovekkel.hu függelékei és szatellit- vagy függelékoldalai is amennyiben ott nem rendelkezik külön jogi nyilatkozat a felhasználás feltételeiről. Ha Ön elhagyja honlapunk oldalait, és más internetes honlapra kerül át, úgy ott más feltételek érvényesek.
A gyogyitaskovekkel.hu honlap, amely többek között a gyogyitas.hu internetes címen megtalálható Adorján Zsuzsa tulajdona, amely vállalkozó felelős az internetes oldal működtetéséért is. Abban az esetben, ha a gyogyitaskovekkel.hu vagy a "mi/én" kifejezést illetve szót használjuk, akkor ebben a dokumentumban egyaránt beszélünk a vállakozásról, a www.gyogyitaskovekkel.hu internetes honlapról és annak függelékoldalairól.
A "gyogyításkövekkel.hu", illetve "www.gyogyitaskovekkel.hu" kifejezések használatakor állításaink az adott internetes címen elérhető honlapra és - amennyiben erről más nyilatkozat nem rendelkezik - annak függelék oldalaira vonatkoznak.

Információink
A gyogyitaskovekkel.hu-on számos információs anyag található, ezek lehetnek cikkek, internetes- és más jellegű hivatkozások, eszközök, képek, multimédiás anyagok és reklámok. Postafiókjába küldjük rendszeresen megjelenő hírlevelünket is, amennyiben ezen szolgáltatásunk igénybevételére regisztrálta magát. Reméljük, hogy a felsorolt anyagokat Ön is hasznosnak találja majd, de mindig tartsa szem előtt, hogy ezek nem helyettesíthetik a szakszerű orvosi ellátást és tanácsokat. Az Ön vagy más egészségével kapcsolatos kérdésekben mindig konzultáljon orvosával, a sürgős esetekben azonnal vegye fel a kapcsolatot a sürgősségi betegellátás körzetileg illetékes szerveivel. Felhívjuk figyelmét, hogy információnk felnőtteknek, illetve szülői felügyelet alatt álló tizenéveseknek szólnak, mindazonáltal kijelentjük, hogy semmilyen, a www.gyogyitaskovekkel.hu honlapon található információkért semmiféle garanciát nem vállalunk. Az Ön felelősége az is, hogy megfelelően értelmezze azoknak az eszközöknek az eredményeit, amelyeket mi weboldalainkon az Ön rendelkezésére bocsátunk. Honlapunk egyes információi származhatnak Öntől, de más felhasználóktól is. Ezekért az adatokért, mint ahogy bármilyen más - akár tőlünk, akár mástól származó - internetes oldalainkon megjelenő információnak a felhasználásából eredő esetleges károkért, vagy hátrányokért semmiféle felelőséget nem vállalunk.

A gyogyitaskovekkel.hu eszközei
Internetes oldalainkon olyan eszközöket bocsátunk az Olvasók rendelkezésére, amelyek segítségükre lehetnek egészségük megőrzésében. Le kell szögeznünk, hogy ezek az eszközök bármennyire kidolgozottak legyenek is, nem képezhetik szakmai tanácsok és ajánlások alapját. A felkínált eszközök illetve leírások nem jelentenek megoldást komolyabb egészségügyi problémák megoldásában; ilyen esetekben nem helyettesíthetik orvos vagy megfelelő egészségügyi szakember tapasztalatait és tudását, ezért feltétlenül ajánljuk Olvasóinknak, hogy panaszaikkal és az egészségüket érintő komolyabb kérdésekkel, diagnosztikus és terápiás problémáikkal forduljanak a megfelelően képzett szakemberekhez. A gyogyitaskovekkel.hu-on található információk felhasználásának eredményeiért semmiféle felelőséget nem vállalunk.

A hivatkozásainkról
Jóllehet megválogatjuk azokat a szervezeteket, amelyekre oldalainkon internetes hivatkozásokat helyeztünk el, az általuk közölt információk helyességéért akkor sem vállalhatunk felelősséget, ha Ön a mi oldalunkon talált hivatkozáson keresztül jutott el oldalaikra.

A visszajelzésekről
Köszönettel fogadjuk, ha olvasóink észrevételekkel vagy javaslatokkal élnek oldalainkkal, azok tartalmával, szakmai vagy tudományos helyességével kapcsolatban. Kérjük, hogy bármilyen észrevételük van, tegyék meg azt a gyogyitaskovekkel.hu megfelelő levelező linkjeinek használatával, vagy az általános info@gyogyitaskovekkel.hu címre küldve. Bátran küldhetnek megjegyzéseket és kritikákat is. Az esetleges panaszoknak a szerkesztőség igyekszik minden esetben utána járni, és megpróbálja azokat orvosolni.

Az információk tulajdonjoga
Kijelentjük, hogy a gyogyitaskovekkel.hu -- és partnereink -- birtokolják az oldalainkon látható információkat. A gyogyitaskovekkel.hu oldalainak tartalmát és a kialakítását nemzetközi és magyar törvények védik. Olvasóink az interneten szabadon olvashatnak bármilyen oldalainkon megjelent információt, későbbi megtekintés és értelmezés céljából bármit letölthetnek vagy lementhetnek számítógépeikre, barátjuknak, rokonuknak, ismerősüknek szabadon megmutathatnak bármilyen információt és cikket, bármit kinyomtathatnak és felhasználhatnak. Tilos azonban eltávolítani a böngészett és a letöltött oldalakon szereplő jogi- és tulajdonjogi-, illetve az esetleges szabadalomra vonatkozó információkat, tilos továbbá a tőlünk (nem csak internetes oldalainkról) származó információk árusítása, bármilyen formában történő megváltoztatása és ismételt megjelentetése. A megjelent anyaggal kapcsolatos minden további jogunkat fenntartjuk, és szükség esetén akár bírósági úton is érvényesítjük.

Számítógépes programok és alkalmazások
Oldalainkon egyes esetekben szoftvertermékeket vagy azok leírását is felkínáljuk letöltésre. Ezek minden esetben a gyogyitaskovekkel.hu vagy az adott termék licencjogát birtokló cég illetve szervezet szellemi termékei. A letöltés lehetőségének biztosítása sohasem jelenti a tulajdonjogok átruházását. A programokat és dokumentációkat letöltő személy minden esetben csak a licencjogok adta keretek között használhatja az adott alkalmazást. Felhívjuk Olvasóink figyelmét, hogy az egyes termékekkel kapcsolatos jogi feltételeket mindig mellékeljük, és elfogadhatatlannak tarjuk azt az érvelést, hogy valaki azért nincs tisztában ezekkel, mert nem olvasta el őket. A licencfeltételektől függetlenül minden esetben tilos az így letöltött termékek és dokumentumok visszafejtése és esetleges megváltoztatása, vagy bármilyen célú felhasználása.

Védjegyek, védett nevek
Oldalainkon a látogatók gyakran találkoznak cégek, termékek védett neveivel. Ezek a bejegyzett nevek minden esetben az azokat bejegyző cégek kizárólagos tulajdonát képezik, illetve azokat minden esetben -- külön említés nélkül is -- a bejegyző cég védjegyének tekintjük. Saját védjegyeink használatához minden esetben ki kell kérni írásos beleegyezésünket. Saját bejegyzett neveinket és doménjeinket -- például a "gyogyitaskovekkel.hu" kifejezést senki sem használhatja üzleti céllal, illetve mások megtévesztésére vagy a gyogyitaskovekkel.hu lejáratására.

Hivatkozások a gyogyitaskovekkel.hu-ra
Rendszerint nem törődünk azzal, ha bárki saját weboldalain a gyogyitaskovekkel.hu-ra mutató internetes hivatkozást helyez el, de abban az esetben, ha valaki a gyogyitaskovekkel.hu-ot, oldalait, vagy bármelyik oldalának bármely részét saját webhelyén keretes alkalmazásként -- mintegy saját oldalainak részeként -- akarja futtatni, akkor ki kell kérnie az engedélyünket. Elhatároljuk magunkat azoktól az esetektől, amikor a ránk mutató internetes hivatkozásokat törvénytelenül működtetett, obszcén tartalmat hordozó, illetve bárkit sértő internetes oldalakon helyezik el. Minden olyan ránk mutató hivatkozás alkalmazása ellen fellépünk, amely árt a gyogyitaskovekkel.hu hírnevének és érdekeinek.

Olvasóinktól származó információink
Amikor olvasóink információkat közölnek oldalainkon -- például a fórumokban --, egyszersmind ránk ruházzák a jogot, hogy ezt az információt szabadon felhasználhassuk. Amennyiben bárki úgy dönt, hogy oldalainkon megjelentetett anyagát vissza kívánja vonni, akkor erre vonatkozó kérelméről minden esetben egyéni elbírálás alapján döntünk. Természetesen más elbírálás alá esnek azok az adatok, amelyek természetük miatt bizalmasnak minősülnek, ezekkel kapcsolatban a személyiségi jogokra vonatkozó elveink az irányadók (lásd másutt). Fenntartjuk magunknak a jogot, hogy a sértő, obszcén, helytelen nyelvet vagy nyelvezetet használó közléseket oldalainkról eltávolítsuk.

A gyogyitaskovekkel.hu működését szabályozó előírások
A gyogyitaskovekkel.hu Magyarországon, Hajdúszoboszlón működik; karbantartását is itt végzik. Mivel az oldalak más országokból is meglátogathatók, ezért alapvetőnek tekintjük, hogy oldalaink meglátogatásával Felhasználóink egyben kifejezik egyetértésüket a Magyarországon érvényes előírásokkal. Az oldalainkon látható adatokról elképzelhető, hogy nem érvényesek más országokban. Elképzelhető, hogy egyes helyeken tiltják a felhasználásukat, illetve az elolvasásukat. Nem vállaljuk a felelősséget azokért az esetekért, amikor valaki olyan helyről éri el oldalainkat, és úgy használja fel a nálunk talált információkat, ahol és ahogyan azt a helyi törvények tiltják.

Az olvasói beleegyezésről
Abban az esetben, ha Ön meglátogatja oldalainkat, úgy tekintjük, hogy a leírtakat tudomásul vette. E tekintetben nincs semmilyen különbség regisztrált és nem regisztrált felhasználóink között. Fenntartjuk magunknak azt a jogot, hogy a leírtakat szabadon megváltoztassuk.

A személyiségi jog és az adatok biztonsága
A gyogyitaskovekkel.hu tevékenysége során minden rendelkezésére álló eszközzel védi látogatói és ügyfelei személyiségi jogait, betartja a Polgári Törvénykönyvben és a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvényben rögzített előírásokat. A portál megtekintéséhez általában nem szükséges személyes adatok megadása, egyes szolgáltatások igénybevételéhez azonban szükségesek lehetnek olyan információk is, amelyek személyiségi jogokat érintenek. Ezeknek a célja leggyakrabban inkább statisztikai jellegű, míg egyes esetekben a felhasználók egyértelmű azonosítására szolgálnak. A személyes információk megadásakor -- például megrendelők kitöltése -- a Felhasználók beleegyeznek abba, hogy adataikat a kért szolgáltatás teljesítése érdekében azonosításukra felhasználjuk. A gyogyitaskovekkel.hu a birtokába került személyes adatokat csak és kizárólag a látogató által azok megadásakor ismert célra használja, más harmadik személy részére külön hozzájárulás nélkül nem adja tovább és nem teszi hozzáférhetővé, azokat elkülönítve és titkosítva tárolja.
Weblapjainkon a személyi adatoktól eltérő, a bejelentkezéshez használt adatokat is gyűjtünk, ezek azonban a felhasználók számítástechnikai eszközeire vonatkoznak: a bejelentkezők IP címe, böngészőjének típusa, egyes cookie információk, tartózkodási országa, internetszolgáltatója, milyen webhelyről érkezik, és melyik webhely irányába hagyja el a gyogyitaskovekkel.hu-ot. Ezeket a személyesnek tekinthető (de nem személyi-) adatokat kizárólag statisztikai célokra használjuk fel, és tároljuk. További felhasználásuk csak abban az esetben lehetséges, ha az illetékes hatóságok erre külön utasítást adnak. Amennyiben egy felhasználó az ebben a dokumentumban leírtakkal össze nem egyeztethetően viselkedik, illetve törvénytelen magatartást tanúsít, akkor a törvényes eljárás megindításához mi magunk kezdeményezzük azonosítását. Internetes oldalainkról olyan, a gyogyitaskovekkel.hu helyes működéséért felelős web alapú (szkript)programok, cookie-k és illesztőeszközök (plugin-ok) kerülhetnek felhasználóink számítógépeire, amelyek felhasználóink internetes eszközeiben (számítógépében, operációs rendszerében és egyéb alkalmazásaiban) semmilyen károsodást nem okoznak, így minden erre vonatkozó megkereséssel kapcsolatos felelősségtől elhatároljuk magunkat.

További rendelkezések
Fenntartjuk magunknak a jogot, hogy bárkinek a bejegyzett tagságát felfüggesszük, illetve oldalainkat minden olyan személy elől elzárjuk (és minden ilyen személy ellen törvényes úton fellépjünk), aki a leírtakkal össze nem egyeztethető módon jár el. Kijelentjük, hogy minden érdekeinket sértő, illetve a leírtakkal összeegyeztethetetlen információt eltávolítunk oldalainkról. Minden felelősséget elhárítunk magunkról, amely bárkinek az oldalainkon megjelent információkkal kapcsolatos, illetve bármilyen az oldalaink látogatásából eredő egyéb káresetére vonatkozik. Minden nem tárgyalt jogi vonatkozással kapcsolatban a magyarországi törvényeket és a magyarországi hatóságok döntéseit tartjuk irányadónak.