Hang
Szeretnék még beszélni neked a hang csodájáról, amelyről már biztosan hallottál. A hanggal gyógyítani lehet, de ölni is. A hang hatalom. A hang újra strukturál. Ha engeded, hogy átáramoljon rajtad a hang, az kinyit egy ajtót, melyen keresztül beáramlik az információ. Behatol a földbe is, hatást gyakorol a föld vibrációira, és elősegíti az információ molekuláris behangolását. Akik hanggal dolgoznak elősegítik a molekula szerkezet átalakulását. A hang az átalakítás a transzformáció eszköze. A hang bármilyen anyagon áthatol, molekulákat mozdít el és átrendezi a gondolatokat és érzelmeket. Hatása alól senki sem képes kivonni magát. A hang energiát gerjeszt. Frekvenciát frekvenciára halmozva álló hullámot képez. Ezt az energiát aztán bármire, bármerre lehet irányítani. Hallottál már a Jeriko városa körül menetelő emberekről? Napokon át meneteltek a város körül, melynek következtében kialakult egy állóhullám. A hullám végül akkora energiát gyűjtött össze, hogy a város falai ledőltek. A bennszülöttek tánca (sámánok, indiánok), a csörgetés, rázás, körbejárás létrehozza ennek a hullámnak az energiáját. Ha egy körön belül vagy kerületén adsz ki egy hangot, olyan tornyot hozol létre, amely minden képzeletet felülmúló dolgokat képes megtenni. Robbanásokat tud előidézni, realitásokat teremt és rombol le. Régi gondolkodási módokat, gondolatmintákat lehet vele megszüntetni és újat teremteni. Ha előtte kéred a Teremtőtől, mit akarsz elérni. Nagyon fontos a tiszta szándék, hogy mit szándékozol tenni a hanggal. Ha nem vagy tisztába saját szándékaiddal, a hang képes magába burkolózni, és eredeti kapacitásán túlnőni. Saját ereje révén megduplázza, megnégyszerezi magát. Kárt okoz Neked és mindenkinek, a Földnek is. De ha tiszta szándékkal, jót akarva és azt előtte kérve, akkor az emberi testen keresztül lejátszott hangok bizonyos kombinációja felszabadítja az információt és az intelligencia frekvenciáit. Ha az ember egy darabig csendben marad a harmónia játék után, testét a rezgések befogadására és beépítésére képes használni, és a légzés segítségével szinte önkívületi állapotba emelheti magát. Ezt már bizonyára te is tudod. Szereted a zenét? Bizonyára. Mindenki szereti, de valószínű, hogy neked nem az a kedvenced mint nekem. A gyógyulást meg lehet gyorsítani a hang segítségével, mégpedig nem mások által játszott zenével (azzal is), hanem a saját magad keltette hanggal, a dobszóval. A dob hangja minden zenének az alapja, de ha a saját hangodat megerősíted, a saját magad keltette hanggal az az igazi. Legjobban úgy kezdhetsz el dolgozni, a hanggal, ha hagyod, hogy játsszon a testeden. Hidd el nagy élmény. Velem úgy kezdődött, hogy találkoztam egy sámán dobbal. Amikor megkongattam annyira elvarázsolt, hogy rögtön tudtam szereznem kell egy ilyen dobot. Erre rövidesen sor is került, mert egy kedves ismerősöm felajánlott nekem egyet, amit ő készített. A dobot már úgy vettem a kezembe, hogy tudtam az enyém. Amikor beszorítottam oldalt a testembe, és megkongattam az egész testem elkezdett vibrálni tőle. Jól megpüföltem és utána letettem. Az általa keltett vibrációt még fél óra múlva is éreztem. Nagyon különleges volt. De sokáig csak nézegettem, a kezembe vettem, ismerkedtem vele. Mivel társasházba lakok nem igazán mertem megkongatni, hiszen nem akartam vele senkit sem megzavarni. De éreztem a vágyat, hogy csinálni kell, csinálni. Ez az érzés egyre sürgetőbb lett. Aztán úgy adódott, hogy egy alkalommal többen összejöttünk sámán dobosok. Egy épületbe doboltunk jó volt, de nem az igazi. Ma már tudom ekkor az ajtó nyílt meg erre a munkára, de csak ennyi. A sürgetésnek engedve kint a szabadban kerestem helyet magamnak, ahol tüzet lehet gyújtani, és mert messzebb van a várostól úgy igazán meg lehetett a dobot püfölni. Többed magammal elkezdtünk odajárni, és dobolni. Először nem hosszú időket, 2-3 órát. Egyszer elérkezett az idő, mikor úgy döntöttünk, hogy az éjszakát átdoboljuk. Dobolásaink előtt mindig eldöntöttük miért szóljanak a dobok, hiszen hatalmas energiapotenciált engedtünk ki az Univerzumba. Felajánlottuk a szívekbe tündöklő békét teremtse meg a dobunk hangja minden emberbe a földön. A tüzet a békéért gyújtottuk meg. Az így megszentelt tűzbe a munka előtt beletartottuk a dobunkat, hogy a tűz szentelje meg. Ezután kezdtük el a dobolást. Fárasztó volt. Voltak olyan időszakok, amikor majd elaludtunk olyan fáradtság volt rajtunk, aztán úgy felvillanyozódtunk az energiától, hogy majd elrepültünk. De a hajnal nagyon nehezen jött el. Néha megálltunk kávézni, enni, csak arra kellet vigyázni, hogy egy dob mindig szóljon. Az én dobom volt a legnagyobb és én tapasztaltam a legnagyobb élményt. Hajnalban mikor hazamentünk elkezdtem „lázas” lenni. Csak az érzés volt az nem voltam lázas, de annyira vibrált a testem, hogy a forróság érzését adta. Ebből kifolyólag mindenkinek nagyobb méretű dobot ajánlom, mert azzal biztos hatást lehet elérni. Ezután a dobolás után három hétig tele voltam energiával, jókedvű voltam. Máskor is megismételtük és merem állítani, hogy tudatmódosító, mert kezdek magamra más szemmel tekinteni. Önbecsülésem kezdett növekedni. Természetesen a sámánság is elkezdett érdekelni utána olvastam. Találkoztam olyan emberekkel, akik régen művelik ezt a tudományt . A sámán erőkkel bánni tudó embert jelent és a sámán dob a sámán lova. Azt is állítják, hogy a sámán dob hangja, Föld Anya szívdobbanása. Ezt bizton állítom, mert közelebb kerültem érzésben Föld Anyához, megszerettem Őt.
Később kipróbáltam az egyedül dobolást belső késztetésemnek eleget téve. Kimentem tüzet gyújtottam imádkoztam és szertartást csináltam ( előtte nagyon féltem). Igen-igen ügyetlen voltam, pl: nem akart a tűz meggyulladni. Aztán mikor minden nehézséget leküzdöttem elkezdtem dobolni. Mivel senkihez sem kellet alkalmazkodni, teljes tüdőből ordítva énekeltem, és vertem a dobot, ahogy csak bírtam. Először bizony fáztam, sötét lobbanásokat láttam, de ahogy telt az idő egyre magabiztosabb lettem, erővel töltött fel. Elmúlt a félelmem, sőt eljutottam arra a pontra, hogy ide nekem az oroszlánt is. A kommunikáció olyan fokára emelt, hogy sok dolgot és összefüggést megértettem. A bennem Élő Istennel olyan párbeszédet tudtam folytatni amire addig nem volt példa. Nagyon közel kerültem hozzá a dob hangjának segítségével. A kommunikáció blokkjait oldozta ki belőlem.
Áruházunk ezért forgalmaz sámán dobokat is. Szívből ajánlom Neked, ha különleges kalandra vágysz, ha meg akarod gyorsítani gyógyulásodat dobold meg magad.

Az életvirágaA szakrális geometriáról szeretnék beszélni Neked. Pontosabban először a szakrális geometria ABC-ről. Az öt szabályos mértani testről.
- Mi közük van a kövekhez?- Kérdezheted.
-Csak annyi, hogy ezeknek a mértani testeknek a kombinációja adja a kristályszerkezetüket, az atomrácsot, ahogyan felépülnek
-Az első egyenlő oldalakkal rendelkezik. A legismertebb szabályos testnek a kockának az oldalai négyzetekből állnak, tehát minden oldala ugyanakkora. Másodszor a mértani test, s így a kocka minden éle egyenlő. Harmadszor a lapjai által bezárt belső szögek megegyeznek egymással. A kockánál ez 90 fok. Negyedszer, ha a mértani testet megfelelő méretű gömbbe illesztjük, akkor annak a csúcsai érintik a gönb felületét. E meghatározás szerint a kockán kívül még négy ilyen test létezik.
A második a tetraéder (tetra jelentése négy), egy négyoldalú háromszögekből felépülő, egyenlő oldalú és szögű test, melynek csúcsai érintik a tetraédert magában foglaló gömb felületét.
A harmadik egyszerű test, az oktaéder (okta jelentése nyolc), melynek oldalai nyolc egyenlő oldalú és szögű háromszög alkotja, a test csúcsai pedig érintik a köré illesztett gömb felületét.
A további két mértani test kicsivel összetettebb. Egyikük az ikoza éder, mely húsz egyenlő oldalú, élű, és szögű egyenlőszárú háromszögből áll, csúcsai érintik az őt körülfogó gömb felületét.
Az utolsó a pentagonális dodekaéder (dodeka jelentése tizenkettő), melynek oldalait tizenkettő, egyenlőélű, és szögű ötszög alkotja; e test csúcsai is érintik a bezáró gömb felületét
- Ha észrevetted ez az öt mértani test a körülöttünk lévő világban mindenhol ránk köszön. Azért, mert ezek a szerkezetek (pl: házak,) alapjául szolgálnak. De minden testet ők építenek fel, az emberi testet is inkább energiarendszernek nevezném, amely magába foglalja az emberi testet is. Az emberi energiarendszer középpontja a Krisztustudat csakra. Minden abból indul és abba tér vissza, az ember energiarendszerén. Mindaddig, míg ez a csakra zárva van az ember energiarendszere nincs egyensúlyban, vagy egészségben. A kövek az Istentudat, a mindent kitöltő Isteni fénymező látható részei, vagyis másképp fogalmazva: Az Univerzumot kitöltő Istentudat anyagaként megjelenő darabjai, melyek „tudják”, hogy azonosak Vele. Míg mi emberek tudatunkba Tőle elkülönült Lények vagyunk. A kövek tudása, mely maga az egységtudat gyógyítása visszavezet az egyensúlytudatba, vagyis Istenbe. Ezért van az, hogy minden kő segíti a megvilágosodást, sőt az abba való jutást, és a benne maradást. A megvilágosodás megértések sorozata, mely tetőzik a Krisztustudásba. Amikor megértéseim elérik azt az energiafrekvenciát, vagy tudásom azon szintjét, hogy megnyílik bennem a Krisztustudat csakra, akkor lép elő a Mester, a bennem Élő Isten. Vagyis aktiválódott a Krisztustudatosság az egységtudása bennem. Ekkor következnek az igazán izgalmas kalandok.
Ezért megértheted, hogy miért nem tesznek meg helyetted semmit? Hiszen elveszne a megértések sava-borsa, a tapasztalat és soha nem tudnál tovább lépni, mindig előről kellene kezdeni. De mivel ők, a kövek az egységtudat darabjai, mindig oda áramlik energiájuk, ahol benned van a legnagyobb kettéválasztódás. Erre segítenek rádöbbenni és utána megváltoztatni.
A Magyar Nép Igaz Nyelve (kommunikáció). A magyar nép régen csak pozitív nyelven beszélt, azért volt olyan ízes és dallamos. A „nem”-et, a „nem tudom”-ot használaton kívül hagyták, mert ismeretlen volt számukra. Ők tudták, hogy az elme számára ismeretlen a „nem”. Tudták, hogy az elme szabadon áramlik befogva az Isteni tudatáramból a tiszta, szép gondolatokat. Tudták hogyan dolgozik a tudat és az energia, amely a Létezést alkotja, csak ez a két alkotó eleme van. Sajnos az idők során az idegen befolyás hatására beengedték a szóhasználatba a „nem”-et, és a „nem tudom”-ot, elfelejtették az energiaáramlás törvényét. Mivel figyelmükön kívül maradt (hiszen elvesztették az „éberségüket”) életük részévé lett a „nem”, és beteljesedett mindaz, ami a „nem” után következett. Bizony ezt húzta egyre lejjebb a magyar népet. Ahogy tudatosságuk egyre homályosabb lett felbukkant a „nem tudom” is, amely rögzítette őket a tudatlanságba, mert lezárta bennük a tudás forrását, az Én Vagyok-ot. Az elme, a tudat csúcsa kifelé fordult, elfordult önmaguk Isteni lényétől, a Bennük lakozó Istentől, elfelejtették, hogy hódolni csak tiszta, szép gondolatokkal lehet Neki. „Elhanyagolták” a testüket, és lezáródott az értelmük, mert az önszeretet felvirágoztatja az értelmet. Elfelejtettek „emlékezni”. Az emlékezéssel aktiválható a teremtés, mert mindazt, amit szeretnék a jövő időben emlékezéssé a múltba helyeznem, vagyis már élőnek, létezőnek tudom. Ha a jövőben gondolok rá, és forgatom az ideát (az elérendő célt) megteremtem hiányaimat, vagyis mindig jövő marad. Emlékezéssel kell a múltba helyezni, mintha már az enyém lenne, és már élvezem eredményeit. Ezt tudták a magyarok, de éberségük elhomályosodott. Ezt a nyelvezetet kell újra megtanulni, gondolkodásunkat átalakítani, és újra naggyá növekszik a magyar.

Színterápia
A színek évezredek óta segítségünkre vannak gondolataink és az érzéseink kifejezésében. Jelentéseikkel annyira összekapcsolódtak, hogy észre sem vesszük a mindennapi használatukat. Ha gyászolunk önkéntelenül feketébe öltözünk; azt mondjuk vörös a dühtől, szürke életet él, zöldfülű. Megkülönböztetünk fehér és fekete mágiát…stb. Elgondolkodtál e már azon miért öltözik a pápa lila, a buddhisták narancssárgába, miért tartanak a bikaviadalokon vörös leplet a bika elé, miért fekete az ördög, és miért fehér a menyasszony ruhája, mit jelentenek a színek?
Az ősi egyiptomiak mágikus szerepet tulajdonítottak a színeknek. Minden alkalommal, amikor az Ozirisz csillagkép megjelent Egyiptomban, a Nílus megáradt, a táj pedig kizöldült. Oziriszt, mint a leghatalmasabbat magasztalták, a nagy zöld férfiistent, aki a termékenységért felelős. Ugyanakkor a hála és az újjászületés fekete istene is, aki áldozati ajándékul csak a fekete bikát fogadta el. Gyilkos fivére Seth vörös hajú, és vörös szemű volt, úgy tartották a vörös szerencsétlenséget hoz. Az egyiptomiak legmágikusabb színei ezért az anyaföldet jelentő fekete, terméketlen sivatagot jelentő vörös, növekedést jelképező zöld, és a fényt szimbolizáló fehér volt. Már a régi virágzó magas kultúrákban bolygókat és isteneket társítottak a színekhez. Az ég változásából következtettek a föld eseményének bekövetkezésére, ha a Nap izzó vörös hamarosan meghal egy király- mondták. A sárgát, aranyat, vöröset, fehéret pozitív, míg a zöldet, kéket, feketét negatív kisugárzásúnak tartották.
A szent sátor- a hol Mózes és Jehova találkozott- függönyei négy színben pompáztak: fehér, vörös, kék, narancssárga.
Az antik görögök és a rómaiak a színek keletkezéséről filozofáltak. A vörös a tűz színe, a fehér a vízé, fekete a földdé, sárga a levegőé- mondták. Platón ebből a négy alapszínből származtat kilenc másikat. Kialakult a színek rangsora: rabszolgák szürkét, szolgálók sárgát hordtak, mert a vörös és a fehér az uralkodó osztály színe volt. Az előkelő rómaiak fehér tógát viseltek vörös szegéllyel, az előkelő nők pallájának színe a vöröstől a zöldig terjedt. Az emberi temperamentum négy osztályba sorolása is antik eredetű, Galénosz, a Kr. e. I. században élt orvostól származik: a kolerikus a görög chole, epe szóból ered, és sárga színű, a szangvinikus a latin sanquis vér szóból ered, és vörös színű; a flegmatikus a görög phlegma, váladék, nyák szó származéka; és fehér; a görög melasz, fekete és chole, epe szóösszetételből származik a melankólikus elnevezés és ez fekete színű. Ezekhez az embertípusokhoz bolygókat, évszakokat, elemeket és testrészeket kapcsoltak.
A kabala felső, szellemi háromszöge, amely az isteni teremtés teremtő és befogadó mozzanatát képviseli, vagy elnyeli a fényt, vagy visszanyeri. Majd a lélek világában jelenik meg a három fő szín és ebből következően a kevert színek. Ugyanakkor a kabalisták foglalkoztak a fény-szín-sötétség hármas egységével. A szín: híd a fény és a sötétség között, ahogyan a lélek, a szellem és a test között. A későbbi kabalisták színek tulajdonságainak ismeretében ezt állítják: a legalacsonyabb rezgésfokon lévő szín a sűrű vörös, így a test jelképe, a legvilágosabb sárga a szellemé, a kék pedig a léleké.
A keresztények a fehér színt az ártatlanság jelképének tartották, ez a magyarázata amiért a gyerekeket és a szüzeket fehér ruhában és koporsóban temették el, és amiért a menyasszonyi ruha fehér. A Biblia alapján öt színt emeltek ki: Krisztus mindent megtisztító fehér fényét, ami a tisztaságot, ártatlanságot jelképezi. A fekete a reménytelenség, a fénytelenség színeként a halotti szertartások és a nagypéntek színe. A vörös Krisztus vérének és szeretetének, önfeláldozásának jelképe, így pünkösdkor kerül előtérbe. A zöld a remény jelképe, a keresztségnél használják. Az ötödik a lila a vezeklő ember s a korona csakra színe.
A középkorban leggyakrabban a következő hét színt használták: vörös, kék, zöld, sárga, barna, fehér, fekete. Csak a tizennegyedik század közepétől veszítik el a színek a rangbéli szerepüket, jön divatba a szürke, az alsóbb osztályok pedig színesen kezdenek öltözni. A középkorban a fehérhez kapcsolták a hétfőt, a Holdat, a Rák jegyét; vöröshöz a keddet, Marsot és a Kost, Skorpió jegyét; szerdához a szürkét, Merkurt, Szűz és Ikrek jegyét, csütörtök kék színt kapott, a Jupiter, Nyilas és a Halak tartozott hozzá; a péntek zöld színű volt, a Vénusz uralta a Bika és a Mérleg kapcsolódott hozzá; szombat fekete, Szaturnusz, Vízöntő és a Bak csillagjegy tartozott ide; vasárnaphoz pedig a sárgát, Napot és az Oroszlán jegyet rendelték
A kínaiaknál a színek jelentése filozófiai gyökerekből táplálkozik. Már az ősi kínaiak színekkel ruházták fel az égtájakat: így Észak volt a fekete teknős, hozzá tartozott a Merkur, a víz elem és a sós viz; Kelet a zöld sárkány, Jupiter képviselője, a fa elem és a savanyú íz; Dél a vörös madár, a Mars bolygó, a tűz elem és a keserű íz; Nyugat a fehér tigris, a vénusz, a fém és az erős íz. A középpontban álló Föld elem sárga színt kapott, bolygólya a Szaturnusz, íze az édes. A fekete a téli erő őselve, a bölcsesség erénye; a zöld a tavaszi bimbózásé, a józanság erénye; a sárga az átmeneti renddé, a hűség erénye, a vörös a fénylő nyáré, a tisztesség erénye, az ősz színe fehér, a rombolás őselve, az igazság erénye, így érthető miért gyászolnak a kíniak fehérben.
A hinduk színes testekbe öltöztetik isteneiket. A monda szerint Brahma, a teremtő isten egyszer egy gyönyörű nőt alkotott, és kedvére csodálatos növényeket és állatokat teremtett. Ám Visnu is beleszeretett a hölgybe, ezért megszépítette a teremtményeket, de Síva a pusztító, aki ugyancsak szerelmes lett mindent szétrombolt. Így aztán Brahma a szépséges hölgyet felhővé változtatta, de hogy felismerhető legyen, mindegyik isten saját színét lehelte a felhőnőre. Brahma kéket, Visnu sárgát, Síva vöröset. A csillogó szépséget végül Brahma, a Teremtő feloldotta, és mesés opállá változtatta.
Megfigyelhető, hogy Krisna dhótija is általában sáfránysárga, hiszen ez a szín jelképezi a tökéletességet. Rudra, aki Brahma lángoló haragjából született, és akiből Síva megtisztult, lénye kialakult vörös színű, jelképezve a rombolást. A Siva oldalán álló fekete istennő, Kali (szanszkritül feketét jelent) a kozmikus pusztító erőt szimbolizálja. A tűz istene, Agni vörös, míg a víz istene Varuna sötétkék; Jáma a halálisten zöld testű és vörös ruházatú; a szél istenének Vajunak teste fehér, öltözete színes, a Nap istenének Szurjának teste szintén fehér ruházata vörös; Indrának a Mennyek istenének a teste fehér. A buddhisták narancssárga ruhája, akárcsak Krisnának sáfránysárga öltözete tökéletesség és az önuralom jelképe. Az indiaiak is színeket kapcsoltak az öt elemhez: az éter fekete, a levegő kék, tűz vörös, a föld sárga, a víz fehér.
Newton egy prizma segítségével megállapította, hogy a fehér fény a szivárvány minden színét magában foglalja (vörös, narancs, sárga, zöld, ibolya). Később Einstein bizonyította a fény hullámtermészetét. Ez a felfedezés segítséget ad a drágakövek színszóró képességének számszerű meghatározásához, ami a vörös és az ibolya törésmutatója közti távolságot fejezi ki.
Száz évvel Newton után Goethe megalkotta a színcsillagát. Szerinte e fény megtestesítője a sárga, a sötété a kék, a vörös pedig közöttük helyezkedik el. Felfelé mutató egyenlő oldalú háromszögének csúcsa így vörös lesz, bal oldali sarka kék, jobb oldali sárga. Ez a tiszta szögek háromszöge. Ha a szemben elhelyezkedő színeket egyenlő arányban keverjük létrehozzuk a kevert színek első rendjét: a vörös és a kék adja a lilát, a kék és a sárga adja a zöldet, a sárga és a vörös a narancssárgát. Így jön létre a geothei hatrészes színkör. Az egymással szemben elhelyezkedő színek a komplementer (kiegészítő) színek, ellenkező hatásúak. A Jang a világosság megtestesítője, a meleg az aktivitás, a Nap, a fény, a férfi jelképe. Az idetartozó meleg színek a geothei színkör jobb oldalán helyezkednek el: sárga, narancs, vörös. Jin a sötétség, a Hold képviselője, a passzív női oldal, a lakat, a vizet jeleníti meg, az ide tartozó hideg színek a geothei színkör bal oldalán találhatók. Zöld, kék, ibolya.
A mai pszichológia is felhasználja a Galénosz felosztását az emberi vérmérsékletről, de változtatott a hozzá kapcsolt színeken. Általában a legtöbb ember kevert típusú. A kolerikus típus a hamar dühbe guruló, túlzott reakciójú, akinek a vére izzik, öntudatos, aktív, az antik időkben azt mondták, meleg és száraz természetű, vörös. A szangvinikus, a jószívű barátságos, nyílt, optimista, néha ellentmondásos, sokszor elhamarkodottan válaszol, amit az antik időkbe úgy fejeztek ki, hogy meleg és nedves természetű, sárga. A flegmatikus típus, a túlságosan földhöz ragadt, egyhangú, lomha, materialista beállítottságú, az ókoriak szerint nedves és hideg természetű. A melankolikus típusú ember befelé forduló, visszahúzódó, komoly, gyakran depressziós lesz, az antikok szerit száraz és hideg természetű, sötétkék. Max Lüscher, svájci pszichológus szerint e négy szín az emberi életünkben önértékelésünk négy alapvető képviselője. A vörös az izgatottságot okozó, aktivizáló, önbizalmat adó. Segítségével megtanulunk hinni, bízni önmagunk erejében. A sárga oldottságot tükröz, a változatos viselkedést biztosítja, segítségével megvalósítjuk önmagunkat. A zöld elősegíti az állhatatos viselkedést, biztosítja az önbecsülésünket. A kék a megnyugtató, a megelégedést kiváltó szín, általa megtaláljuk helyünket a világban.
Láttuk, hogy a történelem folyamán az egyes színeket gyakran eltérő jelentésekkel ruházták fel, mégis mindenkor jelentős szerephez jutottak. Már Egyiptomban összekapcsolták a színeket és a horoszkóp jegyeit, a héber ábécé huszonkét betűjéhez huszonkét színt kapcsoltak, az alkimisták a kémiai folyamataikat színekkel jelezték; a Golden Dawn rendjének rózsakeresztje is különböző színeket egyesít magában jelképezve a különböző elemeket. Napjainkban ismét kezdjük felfedezni a színek igazi jelentőségét, érezzük, hogy nem csak a testünkre, a lelkünkre és a szellemünkre hatnak, hanem betekintenek általunk a gondjainkba, felhasználhatjuk őket önmagunk megismeréséhez, erejüket segítségül hívhatjuk a gyógyításhoz. A színek gyógyító rezgését felhasználja az aurasoma, a szín akupunktúra is, s te magad is alkalmazhatod a köveken keresztül, vagy az egyszerű színmeditációnál. És ne feledjük mi magunk is színek, vagyis energia vagyunk, érzelmeinket, gondolatainkat, egész lényünket az aurák színeibe tároljuk.
A kövek színeikkel hatnak a csakrákra, az adott követ az azonos színű csakrához kapcsoljuk, pl: zöld kövek a szívcsakrához tartoznak. Ne feledjük, hogy a kövek kristályrendszereiken, kémiai alkotóikon és egyedi rezgésükön keresztül is hatnak, így egy kő nem csak egy csakrán át fejti ki hatását!
Vörös: (Gyógyító kövei: vörös korall, gránát, vörös jáspis, rubin, mookait)
Dinamikus szín energiát, aktivitást, forróságot, tüzet sugároz, az új születésére sarkall, felébreszti a tehetséget. Általában az aktív, életvidám emberek színe, az eltökéltséget, az akaratot, a szenvedélyt, a bosszút, a haragot, az érzelmek erősségét jelképezi. A visszahúzódó, passzív, életunt emberek elutasítják. A vörös kövek a bennük lakozó tűz erejét fokozzák, hogy életútjukon kitartóan és bátran mehessenek tovább. Segítik az élettapasztalatok gyűjtését és megfelelő feldolgozását, fokozzák a teljesítőképességet. Hatnak a vérre, ezért vérkeringési bajoknál, vérszegénységnél, nem gyulladásos bőrbetegségeknél használhatjuk őket. Kiegészítő színe a zöld. Ha az aurában túl sok vörös van, vagy szennyezett piros: agressziót, idegességet, felindultságot, izgatottságot, szenvedélyességet, kiegyensúlyozottságot jelezhet, de utalhat kiegyensúlyozásra is. A gyökércsakra színe.
Narancs: (Gyógyító kövei: karneol, holdkő, gyöngy, narancskalcit, tűzopál)
Meleg, ösztönző, aktív szín. A kreativitás, az érzelem és az életöröm színe. Jelenti az asztrál sík felé megnyílást, a hasi csakra színe. A vidám társaságot kedvelő emberek vonzódnak hozzá. A narancsot kimondottan nem szeretik a depressziós és a lehangolt emberek, ezért a pesszimizmus, a depresszió és az ernyedtség esetén fontos gyógyító szín. Kedvezően hat kóros fogyás, étvágytalanság, székrekedés esetén. Immunrendszer erősítő, fokozza a test öngyógyító erejét, a mirigyrendszer működését. Befolyással bír a lépre és a nyirokkeringésre. Kedvező a hatása krónikus és heveny légcsőhurutnál is, erősíti a tüdő szöveteit. A narancsszínű kövek életerővel töltenek fel, erősítik a véredény falait, szabályozzák az anyagcserét, fokozzák a nemi erőt. Érzelmességre, kreativitásra szólítanak fel, ugyanakkor önuralomra és a helyes egyensúly megtartására is alkalmasak. Ha az aurában túl sok a narancs szín az árnyalatától függően utalhat izgatottságra, érzelmi kiegyensúlyozatlanságra, becsvágyra, ötletgazdagságra. Ha az aurában a piszkosabb narancssárga árnyalatok jelennek meg túlzott büszkeségre, hiúságra, feltűnési vágyra következtethetünk. A narancs kiegészítő színe a nyugtató, levezető hatású kék.
Sárga: (Gyógyító kövei: borostyán, citrin, nemes topáz)
A Napot a melegséget juttatja eszünkbe. Segíti az összpontosítást. A sárgát az intelligens, bölcs, nyílt, derűs, öntudatos, optimista emberek szeretik. A pesszimista életunt búskomor lehangolt emberek elutasítják. A melankolikusokat felvidítja. A sárga színű kövek hatnak az emésztőrendszerünkre, erősítik a gyomrot, ösztönzik a méregtelenítő szervek működését. Támogatják a vegetatív idegrendszer működését, kiegyensúlyozzák az alacsony vérnyomást. A sárga kövek a napfonat kövei, általában elgondolkodtatnak, tudatosítják velünk a bajainkat, kívánságainkat, segítségükkel jobban megemésztjük a hétköznapok történéseit, öntudatossá és magabiztossá tesznek, felkeltik bennünk a felelősségérzetet. A sok sárga az aurában értelemre utal, ha a haj körül észlelünk halványsárga színt az optimizmusra mutat. A halványsárga spirituális fejlődést, lelkesedést, erős eszméket jelent. Ha az aurában mélyebb szennyezett sárga jelenik meg becsvágyra, kritikai hajlamra, dogmatikusságra következtethetünk. Kiegészítő színe az ibolya..
Zöld: (Gyógyító kövei: aventurin, krizopráz, malachit, nefrit, smaragd, szerpentin, verdelit)
A természet a megújulás színe. Az ősi egyiptomiak a termékenységet, a növekedést kapcsolták hozzá. A harmóniára törekvő érzékeny, együtt érző, megbízható, barátságos, természetszerető nyílt emberek kedvelik, akikben felébredt az öngyógyító erő. A bizonytalan, elégedetlen emberek elutasítják. A zöld kövek csökkentik a fáradtságot, kimerültséget, elégedetlenséget, tisztító hatásukat a test, a lélek és a szellem szintén is kifejtik. Energiával töltik fel a szívet, segítik a máj működését, szembetegségeknél, ízületi és visszérgyulladásoknál is használják őket. A sárgászöld kövek támogatják az epe és a máj működését. Harmonizáló egyensúly helyreállító, semlegesítő hatásúak. A zöld tartalmaz hideg (jin) és meleg (jang) elemeket. A szív csakra reményének szeretetének színe. A sok zöld az aurában kiegyensúlyozott, elégedett, egészséges emberre utal, aki megteremtette a belső egyensúlyát. A tiszta fűzöld megértést, a smaragdzöld szabadságérzést, a lágy zöld árnyalatai szimpátiát jelentik, míg a barnás zöld féltékenységet, a szennyezett zöld bizonytalanságot, önbizalomhiányt, birtoklási ösztönt és hazugságot mutat.
Kék: (Gyógyító kövei: azurit, lápis lazuli, szodalit, zafír, indigolit, akvamarin, kalcedon)
Ez a megnyugtató hűvös szín a csönd színe, ezt a színt szerető emberek általában kiegyensúlyozottak, komolyak. A sötétkék a tisztánlátást, a megérzést, a szellemvilág megismerését, a belső egyensúly felfedezését, az igazság keresését jelenti, akár csak a harmadik szem csakrája. A világoskék a nyitottságot, a tisztán hallást, a szókimondást, az őszinteséget, az önmegvalósítást jelenti, mint a torokcsakra. A kék szín kiváló görcsoldó hatású, a klimaxos zavaroknál is segít, a pajzsmirigy és a mellékpajzsmirigy működésére hat, szabályozza a testfolyadék kiválasztását, kezelnek általa gennyes megbetegedéseket, gyulladásokat, csökkenti a magas vérnyomást, segít a torokgyulladásnál. A sötétkék hat az agyalapi mirigy működésére, idegi eredetű zavaroknál, lelki kimerültségnél, továbbá gennyes hörghurutnál, asztmánál, fül- és orrjárati panaszoknál, melléküreg gyulladásoknál. Mélyebb rétegekbe hatol, mint a világoskék, ehhez a színhez érzékeny, befelé forduló, odaadó, becsületes emberek vonzódnak. Azok az emberek utasítják el, akik megrettennek a saját mélyebb rétegeiktől. Az aura sok kékje jó tanulási képességekre, élénk képzelőerőre, odaadásra, jó ítélőképességre utal. A túl sok indigókék általában a magányos, befelé forduló vagy a nagy telepatikus képességekkel rendelkezők aurájában jelenik meg a transzcendentális kutatók, a látnokok és a szellemi irányítókéban. A piszkos kék melankóliát, aggodalmaskodást, félénkséget, feledékenységet jelez, az érzékelés gátoltságát is jelentheti. Kiegészítő színe a narancssárga.
Ibolya: (Gyógyító kövei: ametszit, sugilit, charoit, lepidolit, lila fluorit)
Ellentmondásos szín: az átváltozás színe, meleget és hideget is tartalmaz. A magasabb szellemi beállítottságúak, spirituális vonzódásúak, a felszabadult, megvilágosodott emberek szeretik. Elutasítják a földhözragadtak, akik a szellemi tapasztalatuktól félnek, és az istentagadók. Ez a szín legfőképpen spirituális szinten hat, a meditáció hasznos segítője, megkönnyíti belső megtisztulásunkat, Istenhez vezető utunkat az áldás, az ima színe, véd a negatív energiáktól. Segíti a megrázó élmények feldolgozását, megérteti a gondjainkat. A tobozmirigy működésére hat, egyensúlyba hozza a két agyfélteke működését, fokozza az agy tevékenységét, erősíti az idegeket, csökkenti a túlfeszített agyi tevékenységek okozta fejfájást, segíti a sejtek légzését. Az aurában a sok lila önállóságot, spirituális hajlamot tükröz, de jelenthet erőteljes álomtevékenységet is. A mélybíbor szín a dolgokhoz való világias hozzáállást mutatja, a halványabb bíbor alázatos, spirituális egyént jelképez. A szennyezett szín szenvedélyes vagy akaratos emberre utal. Az aurában látható piszkos lila árnyalatok jelenthetnek hatalmi vágyat, meg nem értettséget, együttérzés utáni sóvárgást, erős erotikus képzeletet. A hetedik a fejtető csakra kapcsolódik hozzá. Kiegészítő színe a sárga.
Az aurában látható még a fehér. Igazságos, bölcs embert jelent. A fehér és az átlátszó kövek, mint a halit, hegyikristály, magnezit, ulexit tisztaságot, áttekinthetőséget jelképeznek minden szinten. Energiájukkal az összes kő hatását felerősítik, mert a tökéletesség jelképei.
A fekete elnyeli a fényt, így a negatív energiák leküzdésére, fájdalom csökkentésére használjuk. A fekete ónix, a hópehely-obszidián, füstkvarc, sörl mind állóképességre, kitartásra, szilárdságra, teherbírásra szólítanak fel. Matt fekete aura foltok láthatók a sokat dohányzó, kábítószeres, alkoholista embereknél ez a szín kísérője sokszor a gondterhes embereknek is.
Az arany inspirációt, lelkesedést, életerőt, magasabb rendű energiát jelent. Az igazi isteni szeretet, a vallásosság, a boldogság az újrakezdés színe. Ez a fény rejlik a gyémántban, a piritnap arany színe így emlékeztet önmaguk belső isteni szikrájának megtalálására.
A szív csakrához kapcsolható rózsaszín a szeretet, a tisztaság jelképe, nyugodt, tiszta lelkű, művészi beállítottságú emberekre jellemző. A szerelem rózsaszín fényként jelenik meg. A rózsaszín követ, mint a rubelit, rodokrozit, rodonit, kunzit, mangánkalcit és a morganit erősítik a szívet és a keringési rendszert, érzékennyé tesznek.
Egyes kövekben sok szín fordul elő, mint pl: szivárvány obszidiánban, opálban, labradoritban. Ezek felgyorsítják a gyógyulás folyamatát, sorsunk miértjét világítják meg, színeik kavarodásában a vágyainkkal, az illúziónkkal szembesülünk